Hvad er de 17 Verdensmål?

I 2015 blev alle verdens lande enige om 17 Verdensmål, der skal løse nogle af verdens største udfordringer inden 2030. Verdensmålene er brudt ned i 169 mindre delmål, der skal gøre det mere overskueligt at arbejde frem mod en løsning på de enkelte Verdensmål 

Alle kan bidrage til at vi får løst udfordringerne. Både som privatperson, virksomhed, organisation og regering kan man arbejde med Verdensmålene og sikre at vi kommer i mål.  

Milton Around the World har valgt at arbejde med Verdensmålene ved at lave undervisningsmaterialer om dem til indskolingen – og derved bidrager vi samtidig til at få løst Verdensmål 4 – Kvalitetsuddannelse.  

Herunder kan du se de 17 Verdensmål, og hvilken udfordring, de hver især skal løse. Du kan også læse meget mere om Verdensmålene og de forskellige delmål her. Du kan også få nyheder om, hvordan det går med Verdensmålene rundt omkring på Verdens Bedste Nyheder.

Afskaffe alle former for fattigdom i verden – læs Milton historien om Verdensmål 1 her

Stoppe sult, opnå fødevaresikkerhed og forbedret ernæring, samt fremme bæredygtigt landbrug

Sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgrupper

Sikre alle lige adgang til kvalitetsuddannelse og fremme alles muligheder for livslang læring

Opnå ligestilling mellem kønnene og styrke kvinders og pigers rettigheder og muligheder

Sikre bæredygtig adgang og forvaltning af vand og sanitet for alle

Sikre, at alle har adgang til pålidelig, bæredygtig og moderne energi, til en overkommelig pris

Fremme vedvarende, inklusiv og bæredygtig økonomisk vækst, fuld og produktiv beskæftigelse samt anstændigt arbejde til alle

Bygge robust infrastruktur, fremme inklusiv og bæredygtig industrialisering og understøtte innovation

Reducere ulighed i og mellem lande

Gøre byer, lokalsamfund og bosættelser inkluderende, sikre, robuste og bæredygtige

Sikre bæredygtigt forbrug og produktionsformer

Handle hurtigt for at bekæmpe klimaforandringer og deres konsekvenser – læs Milton historien om Verdensmål 13 her

Bevare og sikre bæredygtig brug af verdens have og deres ressourcer

Beskytte, genoprette og støtte bæredygtig brug af økosystemer på land, fremme bæredygtigt skovbrug, bekæmpe ørkendannelse, standse udpining af jorden og tab af biodiversitet

Retfærdighed og stærke institutioner. Støtte fredelige og inkluderende samfund. Give alle adgang til retssikkerhed og opbygge effektive, ansvarlige og inddragende institutioner på alle niveauer

Revitalisere det globale partnerskab for bæredygtig udvikling og styrke midlerne til at nå målene