Milton vil lære skolebørn om verdensmålene

Skolebørn i hele Danmark kan se frem til spændende læring om de 17 Verdensmål. Du har måske hørt om FN’s 17 verdensmål og hvordan disse skal guide vores samfund til at løse verdens største udfordringer inden 2030.  

Verdensmålene, også kaldet SDG’er (Sustainable Development Goals), beskæftiger sig med områder inden for menneske og samfund, miljø og klima samt økonomi og teknologi. Der er i alt 169 delmål, som vi skal navigere efter for at sikre at vi i sidste ende står med en bedre verden for os alle.   

Det er ikke kun et arbejde, der er op til politikere og diverse organisationer at få løst – det er i høj grad også op til det enkelte menneske at bidrage til at vi når i mål. Men hvordan gør vi det? Og hvordan sikrer vi os at børnene ikke bliver tabt i svinget, når snakken går på verdens store udfordringer? 

Det er her, at kaninen Milton kommer ind i billedet. Milton vil lære børn i alderen 5-8 år om de 17 verdensmål gennem bøger og undervisningsmaterialer. Udvalget af lærerig information og viden til denne målgruppe er meget begrænset, og derfor er Milton Around the World en oplagt kompagnon, når interessen for verdensmålene skal tændes i de små.  

Milton Around the World har i forvejen skabt et univers stilet mod at fremelske nysgerrigheden og glæden ved lære noget nyt. Han er klar til at løfte opgaven og sikre at verdensmålene kommer på dagsordenen i de yngste klassetrin.  

Verdensmålene for de 5-8 årige 

Vores børn er fremtidens globale borgere. De får til opgave at kæmpe for en verden, som tidligere generationer har sløset med. Det er dem, der – bl.a. gennem verdensmålene – skal rydde op og etablere en fornuftigt balance mellem mennesker, miljø og økonomi.  

Derfor er det af allerstørste vigtighed at de inkluderes allerede nu. Men for at kunne handle skal de forstå. Og for at forstå har de behov for kommunikation tilpasset deres niveau. Vi ikke råd til at udelade nogen, da opgaven inkluderer og løftes af alle. Vi har travlt, og på trods af det er adgangen til læringsmaterialer meget begrænset.   

Derfor ønsker Milton Around the World effektivt at arbejde for at hjælpe børn til at forstå og handle efter de 17 verdensmål.   

Du kan hjælpe os med at komme i mål 

Samarbejder er allerede etableret for at muliggøre udbredelsen af Miltons læringsbøger og fordybelsesmaterialer til indskolingen. Det er blandt andre www.lærit.dk, der driver den velkendte Skoletube, og www.legmedit.dk, som også arbejder med UNICEF, der vil give Milton og verdensmålene luft under vingerne. 

Du kan hjælpe med udbrede kendskabet til Milton Around the Worlds undervisningsmaterialer ved at bede dine børns skole og lokale biblioteker om at efterspørge materialerne. På nuværende tidspunkt søger vi private- og offentlige fondsmidler samt donationer fra private virksomheder, der skal sikre at alle skoler i Danmark gratis vil modtage en læringspakke for hver af de 17 verdensmål.  

Du kan også hjælpe ved at italesætte de 17 verdensmål og vigtigheden af at inkludere de 5-8 årige børn.   

Har du spørgsmål til projektet, kan du kontakte CEO Jesper Strømfeldt på jesper@milton-around-the-world.com eller på tlf. 26855818