Det magiske Verdenskort

Det magiske verdenskort

I materialet Milton og den seje grønne energi  lærer eleverne om Verdensmål 13 – Klimaindsats.

Sammen med Milton rejser de til Uummannaq i Grønland. Her møder Milton drenge Malik og hans familie.

Når Milton rejser ud i verden hopper han ind i det magiske verdenskort. Nu er det jeres tur til at lege med det magiske kort.

Forberedelse

Den lette udgave
Print de to “hjælpe kort” samt et blankt kort til hvert hold. Sørg for at alle hold har noget, de kan skrive med.
Placer de to “hjælpe kort” på “hjælpe stationer” på en bane sådan her:

  1. Få et hint (kort løbetur): Kort med bogstaver
  2. Hjælpestation (lang løbetur): Kort med landenes fulde navne

Beskrivelse af legen

Del eleverne i hold af ca. 4-6 elever. Holdene skal hver især samarbejde om at få udfyldt deres svarark med de mangelfulde kort. Hvert hold må kun sende én deltager ud på banen ad gangen. Holdene skal lægge en strategi sammen. Skal de starte med at løbe langt eller kan de nøjes med at løbe til den første hjælpestation? På den måde kan de løbe sig til ny viden og en sejr.
Det hold, der først får udfyldt deres svarark, vinder.

Tip
Sørg for at alle deltagere får lov til at løbe ud på banen. Leg på tid eller tag eventuelt konkurrenceelementet ud af legen ved at aftale, at det gælder om, at alle grupper får udfyldt arket.

Sværhedsgraden kan øges ved at øge afstanden til hjælpestationerne eller ved at udelade en af dem. Er en gruppe meget foran, kan I aftale, at de kun må kommunikere på deres base.

Miljøtip
Laminer alt printet materiale og skriv med whiteboard tusser på svararket. Brug kortene som pynt i klassen. De hold der er først færdige kan bruge tiden på at samle skrald.

Pædagogisk fokus

Arbejdet med personlig trivsel og børnefællesskabets trivsel.
Personlige kompetencer, sociale kompetencer, kommunikation, sproglige kompetencer, motorik, alsidig bevægelse, reaktion, pulsen op, fællesskab, inklusion og samarbejde. Legen forudsætter også, at børnene har viden om lande, deres placering og flag. De træner overblik og fælles opmærksomhed.

Faglige mål

Natur/Teknologi
Eleven kan orientere sig på et verdenskort.
Eleverne kan sammen som gruppe placere lande på et kort.

Dansk efter 2. klassetrin.
Kommunikation:
Eleven kan bruge talesprog og kropsproget i samtale og samarbejde.