Energi-ræs

Energi-ræs

I materialet Milton og den seje grønne energi  lærer eleverne om Verdensmål 13 – Klimaindsats.

Sammen med Milton rejser de til Uummannaq i Grønland. Her møder Milton drenge Malik og hans familie.

På rejsen lærer Milton en masse om forskellige energiformer. Han lærer om forskellen op grøn og sort energi.
Det handler legen her om. 

Forberedelse

Print de grønne og sorte energi-kort. Snak om forskellige former for energikilder.

Del eleverne i hold og lav en løbebane.
Læg de printede kort med bagsiden opad på banen.

Beskrivelse af legen

Nu gælder det om at samarbejde på holdene. Eleverne skal løbe hen til kortene én ad gangen og vende et kort. Vendes der et grønt energi-kort, må det tages med tilbage. Er det et sort energi-kort, skal eleven, sammen med holdet, løbe en ”klima straf”, og spurte en gang frem og tilbage på banen uden at få et kort. Det sorte kort skal afleveres.

Tip
Læg alle kort for enden af banen, så eleverne får løbet mere. I kan også aftale, at den der vender et sort energi-kort skal løbe straffen uden resten af holdet. For at variere legen kan I finde på forskellige måder at få sin ”klima straf” på f.eks. hop 10 gange på stedet, sprællemænd, burpees, squats m.m.

Sværhedsgraden i legen kan øges ved, at der kun må kommunikeres med kroppen og ”kun” ved hvert holds base. I kan også gøre legen lettere ved at markere energi-kortene med henholdsvis sort og grøn farve. Er kortene laminerede, kan det gøres med whiteboard tusser, så farven kan fjernes, når alle er fortrolige med de forskellige energiformer.

Miljøtip
Laminer energi-kortene så de kan genbruges mange gange.

Pædagogisk fokus

Arbejdet med personlig trivsel og børnefællesskabets trivsel. Personlige kompetencer, sociale kompetencer, kommunikation, sproglige kompetencer, reaktion, pulsen op, fællesskab, inklusion og samarbejde. Legen forudsætter også, at børnene har viden om klima, energikilder og Verdensmål nr. 13. De træner overblik og fælles opmærksomhed.

Faglige mål

Natur/Teknologi efter 2. klassetrin
Perspektivering:
Eleven kan mundtligt og anvende enkle fagord og begreber.
Eleven har viden om enkle fagord og begreber.

Dansk efter 2. klassetrin
Kommunikation.
Eleven kan bruge talesprog i samtale og samarbejde om opgaven.