Gas-fanger

Sort og grøn energi

I materialet Milton og den seje grønne energi  lærer eleverne om Verdensmål 13 – Klimaindsats.

Sammen med Milton rejser de til Uummannaq i Grønland. Her møder Milton drenge Malik og hans familie.

På rejsen lærer Milton en masse om energi. Han lærer om både sort og grøn energi. 

Forberedelse

Tal med eleverne om, hvordan atmosfæren beskytter jorden mod solens stråler.

Atmosfæren ligger som en slags dyne eller solcreme rundt om jorden og beskytter den.

Beskrivelse af legen

Vælg tre fangere og marker en afgrænset bane.
En fanger er atmosfæren.
En fanger er solen.
En fanger er jordens overflade.
Alle andre elever er drivhusgasser, (CO2 og Metan).
Når legen sættes i gang, gælder det, for de tre fangere, om at fange så mange “gasser” som muligt. Legen leges, til alle gasser er fanget. Når alle er fanget, skal I “tælle” om atmosfæren, solen eller jordens overflade har vundet runden.

Tip
Leg legen på tid for at øge intensiteten i legen og vælg så nye fangere.

Miljøtip
I stedet for at købe toppe til at markere banen, kan I markere banen med stole, jakker, tomme papkasser, jeres penalhus eller andet. Lad legen inspirere jer til, hvordan I kan være med til at nedsætte jeres udledning af CO2.

Pædagogisk fokus

Arbejdet med personlig trivsel og børnefællesskabets trivsel.
Personlige kompetencer, sociale kompetencer, motorik, alsidig bevægelse, nærkontakt, muskel-ledsansen, labyrintsansen, pulsen op, fællesskab og inklusion. Forståelsen af legen forudsætter også, at børnene har viden om klima, CO2, atmosfære og Verdensmål nr. 13. De træner overblik og fælles opmærksomhed.

Faglige mål

Natur/teknologi
Eleven kender og har en begyndende forståelse for begreberne atmosfære og CO2.
Eleven har forståelse for træernes rolle.

Idræt
Eleven kan indgå i en fælles leg.
Eleven kan forstå spilleregler og efterleve dem.