Solcreme-leg

Jordens solcreme

I materialet Milton og den seje grønne energi  lærer eleverne om Verdensmål 13 – Klimaindsats.

Sammen med Milton rejser de til Uummannaq i Grønland. Her møder Milton drenge Malik og hans familie.

På rejsen lærer Milton en masse om atmosfære, CO2 og global opvarmning. Det handler legen her om. 

Forberedelse

Tal med eleverne om, hvordan atmosfæren beskytter jorden mod solens stråler.

Atmosfæren ligger som en slags dyne eller solcreme rundt om jorden og beskytter den.

Beskrivelse af legen

Del eleverne på følgende måde:

En der er solstråler, som gerne vil fange jorden.

To der er atmosfæren, som gerne vil beskytte jorden.

De resterende eleverne skal være jorden.

Når fangelegen sættes i gang, gælder det for solens stråler, om at fange jorden. Jorden har en hjælper, som
er atmosfæren. Atmosfæren kan hjælpe jorden ved at give “helle” i 10 sekunder ad gangen. Atmosfæren
laver “helle” ved at holde i hinandens hænder og danne en cirkel om jorden. I de 10 sekunder der er “helle”
må fangeren, altså solens stråler, ikke holde ”grisejagt”, men skal jagte andre. Når de 10 sekunder er gået,
skal jorden og atmosfæren ud og løbe igen. De må altså ikke gå direkte i “helle” igen. Bliver jorden fanget,
er man ude af legen og skal sætte sig ned på banen.

Tip:

Leg legen til ”hele” jorden er fanget eller på tid. Leg legen af flere omgange så eleverne kan prøve at
være både solstråler, atmosfære og jorden.
Sværhedsgraden kan øges ved at lave en meget stor bane og ved at øge antallet af fangere “solstråler”. I
kan udpege flere, der skal være atmosfære, så der er mulighed for at give mere ”helle”.

Pædagogisk fokus

Arbejdet med personlig trivsel og børnefællesskabets trivsel.
Personlige kompetencer, sociale kompetencer, kommunikation, sproglige kompetencer, motorik, alsidig bevægelse, nærkontakt, muskel-ledsansen, reaktion, labyrintsansen, pulsen op, fællesskab, inklusion og
samarbejde. Børnenes forståelse for legen øges ved, at børnene har viden om klima, Verdensmål nr. 13. De træner overblik og fælles opmærksomhed.

Faglige mål

Natur/Teknologi efter 2. klassetrin
Eleven har begyndende kendskab til drivhuseffekten.
Eleven forstår atmosfærens rolle som jordens beskytter.