Vend venner – Milton og den seje grønne energi

Rejsen til Grønland

I materialet Milton og den seje grønne energi  lærer eleverne om Verdensmål 13 – Klimaindsats.

Sammen med Milton rejser de til Uummannaq i Grønland. Her møder Milton drenge Malik og hans familie.

På rejsen lærer Milton en masse om klimaet og ser hvordan man kan udnytte vejr og vind i stedet for den farlige sorte energi. 

Forberedelse

Print dokumentet med brikker i 2 eksemplarer. 

Del klassen i mindre grupper på ca. 2-4 elever.

Bland brikkerne godt og læg dem for enden af stafetbanen.

Beskrivelse af legen

Holdene skal hver især finde stik for enden af banen.

De skal samarbejde om at vende, hente og huske hvor brikkerne ligger.

Eleverne må gerne fortælle hinanden hvilken brik de har vendt, og på den måde hjælpe hinanden med at finde stik.

Der må kun være én fra hvert hold på banen ad gangen.

Når alle stik er fundet tælles brikkerne og en vinder kan kåres. Holdet med flest stik har vundet legen.

Tip:
Alternativt kan legen fortsætte til et hold har 5 stik eller på aftalt tid.

Sværhedsgraden kan øges ved, at afstanden til brikkerne gøres større.
I kan aftale, at der kun må kommunikeres med kroppen og ”kun” ved hvert holds base.

I kan også aftale, at holdene skal bevæge sig baglæns, sidelæns, i krappegang m.m. ud til brikkerne.

For at gøre det lettere, kan I starte med, at brikkerne ligger med fronten opad, så motiverne kan ses.

Pædagogisk fokus

Arbejdet med personlig trivsel og børnefællesskabets trivsel.
Personlige kompetencer, sociale kompetencer, kommunikation, sproglige kompetencer, motorik, alsidig bevægelse, reaktion, pulsen op, fællesskab, inklusion og samarbejde. De træner overblik og fælles opmærksomhed.

Faglige mål

Natur/Teknologi efter 2. klassetrin
Perspektivering:
Eleven kan fortælle om ressourcer fra hverdagen.
Eleven har viden om ressourcer fra hverdagen.

Dansk efter 2. klassetrin
Kommunikation
Eleven kan improvisere med kropssprog og stemme.
Eleven har viden om enkelt kropssprog.