Overvældende modtagelse af Miltons corona-historie

Miltons corona-historie er blevet fantastisk modtaget, i takt med at hele verden har måttet vænne sig til en helt ny hverdag som konsekvens af pandemien. Fra den dag i marts, hvor Danmark lukkede ned, fik myndigheder, organisationer, skoler, arbejdspladser og mange andre en kæmpe opgave i at informere og guide os alle gennem denne usikre tid.  

Det var derfor kun naturligt at anvende Miltons læringsunivers til at formidle corona-situationen til indskolingseleverne. Lynhurtigt skrev Milton-forfatter, Marianne D. Strømfeldt i samarbejde med Rikke Falkenberg Kofoedbogen ’Milton og den usynlige coronavirus’, der hjælper børnene med at forstå hvorfor og hvordan vi skal passe på hinanden. Inden der atter blev åbnet for skoler og daginstitutioner for de yngste elever, var der også skabt tilhørende undervisningsmaterialer af Leg med IT 

Pixi-bøger til landets kommuner 

Alle landets kommuner har fået tilbuddet om at distribuere pixi-bogen til kommunens skoler, så eleverne hver kan få et eksemplar i hånden som deres egen personlige corona-guide. Mere end 40 kommuner har allerede enten gjort eller forventer at gøre netop dette i nærmeste fremtid. Flere kommuner, bl.a. Tårnby og Skive, har endda set sig nødsaget til at bestille ekstra bøger til deres mange skoler og børnehaver.   

Udover at kommunerne har benyttet sig af tilbuddet, er der også utroligt mange skoler og lærere, der på eget initiativ har valgt at inkludere ’Milton og den usynlige coronavirus’ i undervisningen. Online ressourcerne, der består af historien og læringsmaterialer, samt materiale til print kan nemlig bruges af alle ganske gratis. Det betyder også at mange forældre har kunnet påtage sig opgaven som corona-formidler. 

Til historien er der bl.a. skabt en Milton vaske-hænder-sang, som børnene kan synge til melodien af ’Mester Jakob’, ligesom der opfordres til anderledes aktiviteter og nye lege. Alt sammen for at sikre at børnene får den nødvendige viden om corona-situationen uden at skræmme dem.   

Corona-lege i skolegården 

Covid-19 lader til at smitte hyppigere og nemmere indendørs. Derfor er et af de mange råd fra myndighederne, som skolerne efter den delvise genåbning har været nødsaget til at implementere i dagligdagen, at lave udendørs undervisning. 

I Miltons corona-historie lægges der op til at lege ’Stop-Corona-Spejl-Leg’, som er en udendørs leg, hvor eleverne skal spejle hinandens bevægelser uden at røre ved hinanden. Derudover er der i undervisningsmaterialerne beskrevet flere lege, som kan leges i skolegården, mens eleverne holder behørig afstand 

Med historien og materialerne har lærere, pædagoger, skoler og forældre et komplet sæt ressourcer til at dække det store og presserende behov, der er for at inkludere de yngste elever i vores alle sammens nye og anderledes hverdag på en informativ og underholdende måde 

Fra Milton Around the World skal derfor lyde en kæmpe tak for den exceptionelle og positive modtagelse, ’Milton og den usynlige coronavirus’ har fået. Vi håber, at indskolingselever i hele landet fortsat får glæde af historien og materialerne, så de kan gå den nye fremtid i møde uden frygt.