Sådan bliver en Milton historie til

Der er mange skridt på vejen fra den første idé til en færdig Milton historie. Hver historie har deres egen, individuelle skabelsesproces, men der er nogle fællestræk, der går igen hver gang.

1. Idé formes

Det hele starter selvfølgelig med en idé og en stor fortællelyst. Idéen til Milton historierne startede oprindeligt, fordi forfatter Marianne ville inspirere børn til at blive mere interesserede i familierejsen og deltage mere aktivt i planlægningen. Efterfølgende har Milton projektet udviklet sig til primært at omfatte Verdensmålshistorier til indskolingseleverne, for at involvere de yngste i Verdensmålene og hvordan vi i fællesskab kan bidrage til at løse verdens største udfordringer. Uanset hvilken historie, det drejer sig om, skal der laves en masse research for at sikre at historierne er troværdige og facts er på plads.

Alle forfattere arbejder forskelligt, men i idéfasen brainstormes der ofte på steder og figurer og de udfordringer, som Milton og læserne skal lære noget om. Verdenen formes og udvikles. Det er en meget lang og kreativ proces. Og til sidst skal der skrives – på livet løs og dag og nat!

Efter at Milton Around the World har kastet sig ud i Verdensmålsprojektet, kan man sige at de forskellige Verdensmål fungerer som en slags guideline for historierne. Men nogle gange kan det faktisk være en ekstra udfordring at skabe en fængende og lærerig historie inden for nogle bestemte rammer, fremfor at kunne bruge fri fantasi!

2. Illustrationer skabes

Når selve historien er færdig og teksten er skrevet, skal illustrationerne skabes. I denne fase arbejder illlustrator Lykke meget tæt sammen med Marianne for at sikre at de mest centrale steder i historien illustreres og de rette udtryk og omgivelser tegnes. Først tegner Lykke en skitse af de forskellige illustrationer, og når disse er godkendt og tilpasset, maler hun illustrationerne med vandfarver. Det er et stort og tidskrævende arbejde at lave illustrationer til bøger, der kan være på mere end 50 sider.

3. Illustrationer digitaliseres og tilpasses

Før akvarel illustrationerne kan indgå i en bog skal de digitaliseres. Dette gøres ved at fotografen, Nils, affotograferer hver enkelt illustration med høj opløsningskamera på 50 mill. pixels. Herefter efterbehandles de enkelte illustrationer så de får samme lys og farveudtryk.

4. Historien sættes grafisk op

Nu har vi noget tekst og nogle illustrationer. Der er dog stadigt langt herfra til at sidde med en færdig bog i hånden eller på skærmen. Det skal nemlig kombineres i et grafisk udtryk. Det er her at vores grafiske designer, Vibeke, kommer ind i billedet. Hun kobler tekst og illustrationer sammen på de enkelte sider og skaber bogformen med de rette farver og formater. Når hun er færdig med sin del er historien klar til tryk.

5. Historien færdigproduceres

Her deles processen lidt op, afhængig af om der er tale om en Verdensmålshistorie eller en rejsehistorie. Rejsehistorierne kommer udelukkende i tryk og bliver til færdige fysiske bøger.

Verdensmålshistorierne skal igennem en lidt anden proces, da de udover at blive trykt også skal udgives online til brug for skolerne. Rikke, som er lærer og indehaver af virksomheden Leg med IT, producerer bøgerne i et program, der hedder Book Creator. Her sætter hun ikke kun bøgerne op digitalt, hun tilføjer også en lang række opgaver samt lærervejledninger. Bøgerne udgives herefter på Skoletube, som er en læringsplatform hovedparten af alle skoler i Danmark benytter sig af i undervisningen. Når Rikke har færdiggjort sit arbejde, er bøgerne derfor klar til brug for alle nysgerrige lærere og elever.

Der er mange flere mennesker involveret i skabelsen af en Milton historie, bl.a. korrekturlæsere, pædagoger og fagfolk, der hjælper med at tilpasse historien til målgruppen, og forskere, der bekræfter sammenhængen af de forskellige Verdensmål emner. Alle er de med til at fuldende historierne til glæde og inspiration for de yngste læsere og deres forældre og lærere.

Rejsehistorierne, som startede det hele findes i trykte hardback versioner. Dem kan du finde på din ynglings bogplatform, fx Saxo eller Plusbog

Du kan læse mere om Milton teamet og deres opgaver her